Dodaj swoją usługę

Kategorie Znany-konserwator.pl

Bez względu na to, czy potrzebujesz konserwacji obrazu malowanego na płótnie, czy zabytkowej kamiennej elewacji budynku, w naszej bazie znajdziesz kontakt do odpowiedniego specjalisty.

Konserwatorzy:

Archeologia

Konserwatorzy tej dziedziny zajmują się prowadzeniem badań archeologicznych, prac wykopaliskowych, konserwacją odkrytych zabytków oraz opracowywaniem wyników badań.

Konserwacja budynków murowanych

Konserwatorzy tej dziedziny zajmują się tworzeniem dokumentacji konserwatorskiej, badaniem stanu murów i okładzin, wykonywaniem prac konserwatorskich oraz sporządzaniem dokumentacji powykonawczej.

Konserwacja budynków drewnianych

Konserwatorzy tej dziedziny zajmują się przygotowywaniem dokumentacji konserwatorskiej, badaniem substancji zabytków, opracowywaniem programów konserwacji drewna, przeprowadzaniem prac konserwatorsko-budowlanych oraz sporządzaniem dokumentacji powykonawczej.

Konserwacja malarstwa sztalugowego

Konserwatorzy tej dziedziny zajmują się tworzeniem dokumentacji historyczno-konserwatorskiej, badaniem składu chemicznego użytych materiałów malarskich, opracowywaniem programów prac konserwatorskich, oczyszczaniem obiektów, uzupełnianiem ubytków warstwy malarskiej, wzmacnianiem podobrazi oraz sporządzaniem dokumentacji powykonawczej.

Konserwacja rzeźby polichromowanej (drewnianej)

Konserwatorzy tej dziedziny zajmują się tworzeniem dokumentacji historyczno-konserwatorskiej, badaniem stanu zachowania obiektów, analizą powłok malarskich, opracowywaniem programów prac konserwatorskich, oczyszczaniem, dezynfekcją, uzupełnianiem ubytków drewna i warstw malarskich oraz sporządzaniem dokumentacji powykonawczej.

Konserwacja malarstwa ściennego (polichromie)

Konserwatorzy tej dziedziny zajmują się tworzeniem dokumentacji historyczno-konserwatorskiej, badaniem składu warstw malarskich i podłoża, analizą tynków, opracowywaniem programów prac konserwatorskich, dezynfekcją, odsalaniem, podklejaniem warstwy tynku, konserwacją oryginalnej warstwy malarskiej, uzupełnianiem ubytków oraz sporządzaniem dokumentacji powykonawczej.

Konserwacja malarstwa tablicowego

Konserwatorzy tej dziedziny zajmują się tworzeniem dokumentacji historyczno-konserwatorskiej, badaniem stanu drewnianego podłoża i warstw malarskich, opracowywaniem programów prac konserwatorskich, dezynfekcją, konserwacją i wzmacnianiem drewnianego podobrazia, uzupełnianiem ubytków, konserwacją warstw malarskich, scalaniem kolorystycznym oraz sporządzaniem dokumentacji powykonawczej.

Konserwacja mebli

Konserwatorzy tej dziedziny zajmują się badaniem warstw malarskich oraz konstrukcji obiektów, opracowywaniem programów prac konserwatorskich, dezynfekcją, wzmacnianiem konstrukcji, uzupełnianiem oklein drewna, ewentualną wymianą obić, nakładaniem warstwy malarskiej oraz sporządzaniem dokumentacji powykonawczej.

Konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego

Konserwatorzy tej dziedziny zajmują się badaniami historyczno-konserwatorskimi, analizą stanu zachowania, w tym zawilgoceń, zasoleń i grzybów, opracowywaniem programów prac konserwatorskich, dezynfekcją, odsalaniem, usuwaniem źródeł zawilgoceń, zabezpieczaniem substancji zabytkowej, uzupełnianiem ubytków oraz sporządzaniem dokumentacji powykonawczej.

Rzemieślnicy pracujący przy obiektach zabytkowych i w budownictwie tradycyjnym:

Kamieniarze

Zajmują się wykonywaniem fundamentów i ścian kamiennych z litego kamienia, a także architektonicznymi dekoracjami kamiennymi.

Murarze

pracują we wszystkich tradycyjnych technikach murarskich.

Strycharze, żumpiarze

Zajmują się wytwarzaniem cegieł i kształtek ceglanych oraz wykonywaniem wypełnień ścian szachulcowych.

Sztukatorzy

Tworzą tradycyjne stiuki i sztukaterie.

Brukarze

Zajmują się wytwarzaniem i układaniem bruków kamiennych i drewnianych.

Tynkarze

Pracują tradycyjnymi technikami tynkowania gliną, wapnem, tynkami szlachetnymi, a także wykonują sgraffita.

Malarze ścienni

Pracują tradycyjnymi technikami malarskimi na ścianach murowanych i drewnianych.

Tapeciarze i tapicerzy

Zajmują się wykonywaniem tapet papierowych oraz obijaniem ścian tkaninami i skórami tradycyjnymi technikami.

Cieśle

Wykonują konstrukcje drewniane używając tradycyjnych technik.

Stolarze

Zajmują się stolarką budowlaną oraz meblami będącymi wyposażeniem zabytków.

Snycerze, tokarze

Tworzą architektoniczne dekoracje drewniane lub wyposażenie obiektów zabytkowych.

Dekarze

Wykonują pokrycia dachowe ceramiczne, blaszane, drewniane i roślinne oraz systemy rynnowe.

Witrażownicy i szklarze

Zajmują się oprawami i dekoracjami szklanymi w zabytkach.

Ceramicy

Tworzą ceramiczne dekoracje architektoniczne.

Kafelkarze

Zajmują się układaniem glazury, terakoty i kafli cementowych.

Kowale

Tworzą architektoniczne dekoracje metalowe.

Ślusarze

Wykonują metalowe elementy konstrukcyjne.

Elektrycy

Zajmują się instalacjami elektrycznymi w zabytkach.

Hydraulicy

Wykonują instalacje hydrauliczne w zabytkach.
Masz zabytek i nie wiesz co dalej? Chciałbyś kupić historyczny budynek, ale wahasz się, czy udźwigniesz koszty renowacji? Mieszkasz w zabytkowej kamienicy i chcesz rozpisać kosztorys remontu?
Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków oddaje w Twoje ręce poradnik, który powstał z troski i fascynacji tradycyjnym budownictwem. Chcemy wesprzeć użytkowników obiektów historyczny i jednocześnie skutecznie działać na rzecz ratowania krajobrazu kulturowego. Każdy zabytkowy budynek, bez względu na status prawny w zakresie jego ochrony, tworzy właśnie ten krajobraz kulturowy i jest częścią dziedzictwa. Przyszłe pokolenia również mają prawo do odkrywania swojej spuścizny i historii. Dlatego już dziś powinniśmy zadbać o takie jego wykorzystywanie, które zapewni naszym potomkom możliwość zgłębiania i odczytywania ich własnej historii.

Tu znajdziesz między innymi odpowiedzi na pytania:
  • Czy warto inwestować w stary budynek?
  • Jak stworzyć plan, oszacować koszty i wybrać wykonawcę prac remontowych?
  • Czy uda się wygrać z wilgocią?
  • Czy stary dom może być ekologiczny?

Biuro NID

 ul. Kopernika 36/40

00-924 Warszawa

+48 22 826 02 39

[email protected]

Certyfikacja jakości wykonawcy prac konserwatorskich stworzenie instrumentu i utrzymanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Aplikacja MonumentApp

Bierz udział w identyfikacji lokalnych zabytków!

Wszystkie prawa zastrzeżone NIKZ 2024.

Realizacja: Jacob Sobota