Dodaj swoją usługę

Podstawy prawne ochrony zabytków w Polsce

Ochrona zabytków w Polsce jest regulowana przez szereg przepisów prawnych, które nakładają na właścicieli określone obowiązki związane z konserwacją i opieką nad zabytkami.
Oto najważniejsze informacje:

I. Kluczowe akty prawne

 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Reguluje działania związane z ochroną, konserwacją i renowacją zabytków.
 • Rozporządzenie MKIDN w sprawie wydawania pozwoleń: Określa zasady wydawania pozwoleń konserwatorskich, niezbędnych do prowadzenia prac przy zabytkach.

II. Procedura uzyskiwania pozwoleń:

 • Wybór wykonawcy: Przed rozpoczęciem prac należy wybrać wykonawcę z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z wymogami ustawy. Wykonawca powinien opracować program prac konserwatorskich, a w przypadku budynków również projekt budowlany.
 • Złożenie wniosku o pozwolenie konserwatorskie: Wniosek należy złożyć do wojewódzkiego konserwatora zabytków lub upoważnionego konserwatora samorządowego. W przypadku prac budowlanych, po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego, konieczne jest również uzyskanie pozwolenia budowlanego.

III. Warunki prowadzenia prac:

 • Pozwolenie konserwatorskie zawiera szczegółowe warunki prowadzenia prac, które muszą być przestrzegane. Wśród nich znajdują się wymagania dotyczące kwalifikacji wykonawców i osób kierujących pracami, a także terminy zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu prac.

IV. Kontrola i nadzór:

 • Prace konserwatorskie podlegają nadzorowi konserwatorskiemu, aby zapewnić ich zgodność z wydanymi pozwoleniami i przepisami prawa.
 • Zapewnienie zgodności z przepisami prawa jest kluczowe dla skutecznej ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego.
Masz zabytek i nie wiesz co dalej? Chciałbyś kupić historyczny budynek, ale wahasz się, czy udźwigniesz koszty renowacji? Mieszkasz w zabytkowej kamienicy i chcesz rozpisać kosztorys remontu?
Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków oddaje w Twoje ręce poradnik, który powstał z troski i fascynacji tradycyjnym budownictwem. Chcemy wesprzeć użytkowników obiektów historyczny i jednocześnie skutecznie działać na rzecz ratowania krajobrazu kulturowego. Każdy zabytkowy budynek, bez względu na status prawny w zakresie jego ochrony, tworzy właśnie ten krajobraz kulturowy i jest częścią dziedzictwa. Przyszłe pokolenia również mają prawo do odkrywania swojej spuścizny i historii. Dlatego już dziś powinniśmy zadbać o takie jego wykorzystywanie, które zapewni naszym potomkom możliwość zgłębiania i odczytywania ich własnej historii.

Tu znajdziesz między innymi odpowiedzi na pytania:
 • Czy warto inwestować w stary budynek?
 • Jak stworzyć plan, oszacować koszty i wybrać wykonawcę prac remontowych?
 • Czy uda się wygrać z wilgocią?
 • Czy stary dom może być ekologiczny?

Biuro NID

 ul. Kopernika 36/40

00-924 Warszawa

+48 22 826 02 39

[email protected]

Certyfikacja jakości wykonawcy prac konserwatorskich stworzenie instrumentu i utrzymanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Aplikacja MonumentApp

Bierz udział w identyfikacji lokalnych zabytków!

Wszystkie prawa zastrzeżone NIKZ 2024.

Realizacja: Jacob Sobota