w Ramach. Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Magdalena Wsół