Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników Konserwacji Zabytków