S.Domaniecki Konserwacja Zabytków, Sztukatorstwo i Usługi Budowlane Sp. z o.o.