Pracownie Konserwacji Zabytków RENOMA Hanna Rubnikowicz-Góźdź