Pracownie Konserwacji Zabytków-Eksport Sp. z o.o. w Organizacji