Pracownie Konserwacji Dzieł Sztuki S.C.Krystyna Białkiewicz Katarzyna Dzienniak