Pracownia Konserwacji i Renowacji Zabytkowych Elewacji Grzegorz Napieraj, Jacek Wiśniewski S.C.