Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki - Małgorzata Świeca-Dzierżak