Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. Pracownia Konserwacji Tkanin