Politechnika Gdańska Wydział Architektury Katedra Historii, Teorii Architekury i Konserwacji Zabytków