Monumento Konserwacja Zabytków i Dzieł Sztuki Grzegorz Wiatr