Maria Dziuba-Filipowicz Pracownia Architektoniczno-Konserwatorska