Katarzyna Mrozowska-Świerczyńska Monolit-Konserwacja Zabytków