Katarzyna Fila-Makowiecka -Dom Sztuki- Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej-Wspólnik Spółki Cywilnej