Instytut Archeologii i Etnologii Pan Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński-Krakowski Zesp.Do Bad.Aut.Sp. j.