Dorota Wąchalska-Konik Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki "Dell'Arte"