Dorota Narowska Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki