Candle S.C. Pracownia Konserwacji Zabytków Metaloplastyki i Oświetlenia Artystycznego