Bila - Plan S.C. Grzegorz Karpiniuk Anna Toczyska; Bila - Plan S.C. Grzegorz Karpiniuk Anna Toczyska