Aeikon Pracownia Konserwacji Zabytków" Marek Trocha