Kiedy ustaje członkostwo w Radzie ds. Certyfikacji?