Kiedy można się ponownie ubiegać o przyznanie Certyfikatu w przypadku negatywnej decyzji?