Jakie muszę spełnić warunki by być członkiem komisji przyznającej Certyfikat?