Ile obiektów będzie brane pod uwagę przy wniosku o przyznanie Certyfikatu?