Gdzie przechowywane są dane osoby ubiegającej się o Certyfikat?