Czy prace zgłoszone do oceny są weryfikowane w trakcie posiadania Certyfikatu?