Czy po utracie Certyfikatu z winy Wyróżnionego, można się nim dalej posługiwać?