Czy Certyfikat może być przyznawany cudzoziemcom/firmom zagranicznym?