Co się dzieje w przypadku odrzucenia wniosku z powodów formalnych?